Can you remember who you were,
before the world told you who you should be?

Kerntalentenanalyse

Wat zijn KernTalenten?

Het gaat NIET over ‘talenten’ zoals we die kennen,
Het gaat NIET om je kern zoals je die zélf denkt te kennen.
En het gaat ook NIET om competenties.

KernTalenten =

Aard + Potentieel + Intrinsieke Motivatie

KernTalenten geven erg precies aan

 • wat jij sneller of zo goed als automatisch leert en verwerft, 
 • wat je tegelijk energie geeft als je het mag inzetten of uitbouwen.
 • wat precies energie van je vergt,
 • wat stress met zich meebrengt, zelfs al kan je het goed!

Oorsprong en wetenschappelijke validatie van de KernTalentenmethode

Danielle Krekels ontdekte bij toeval, 25 jaar geleden, tijdens haar selectie en aanwerving van ingenieurs, de sterke correlatie tussen favoriete activiteiten als kind, en bepaalde KernTalenten op volwassen leeftijd.

Met autootjes spelen is een middel om als kind een specifiek KernTalent te beleven en ook om er al spelend in te groeien en bij te leren.
– Danielle Krekels –

Onderzoekend en gedreven door details als ze is, wilde ze dit verband uitspitten tot op het bot, ook in andere beroepsgroepen. Zo kon ze door de jaren heen de assessmentmethode tot in detail finetunen.

Danielle Krekels kreeg voor haar KernTalentenmethode in november 2015 de Mensa Award in de categorie ‘Werk’; ondermeer omdat

 • de methode zo bijzonder genuanceerd is, met zijn 94 miljard (!) mogelijke combinaties,
 • ze wetenschappelijk gevalideerd werd (*C.A 0.84, zie onder)
 • het het enige persoonlijke assessment is dat aanvaard wordt door hoogbegaafden.

De KernTalentenmethode is ook erkend door de VDAB als gevalideerde methode in kader van loopbaanbegeleiding.

Onderzoek uitgevoerd door Prof. Dr. Elke Van Hoof van Vrije Universiteit Brussel heeft aangetoond dat de KernTalentenmethode, een *Cronbach’s alpha (betrouwbaarheidsindex) van 0,84 heeft.
Dit betekent dat de KernTalentenmethode qua betrouwbaarheid even goed scoort als de Big5 persoonlijkheidstest (de meest gebruikte ter wereld) en beter dan de bekende MBTI.

Dr. Elke van Hoof heeft de KernTalentenmethodiek betrokken in haar onderzoek “Veerkracht op je werk”, een onderzoek rond hoogsensitiviteit (HSP), stress en burn-out. Elke van Hoof publiceerde dit resultaat op het eerste internationale congres “Hoogsensitiviteit of Sensory Processing Sensitivity” dat in mei 2015 in België plaatsvond.

*Wat is de Cronbach’s Alpha?
Cronbach’s Alpha is een maat voor betrouwbaarheid van psychometrische tests of van vragenlijsten.

De kwalitatieve analyse van het onderzoek rond stress, HSP en burn-out toont aan dat de resultaten van de KernTalententest aanzet tot directe actie, om met ‘goesting’ de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten.
– Prof. Dr. Elke Van Hoof –

Wat maakt de KernTalentenmethode zo uniek?

De KernTalentenmethode is een uiterst unieke, zeer accurate manier om je persoonlijkheid op een fundamenteel en verrassend niveau te openbaren in functie van positieve, juiste en duurzame studie-, beroeps-, job- of andere belangrijke persoonlijke keuzes.

 • stoelt op >25 jaar empirisch onderzoek en diepte-interviews met >12.000 ingenieurs en sedert 2004 alle profielen.
 • is een nauwkeurige,  praktisch bruikbare methode die sterk wordt gewaardeerd door de analysees zelf.
 • het gekoppeld diepte-interview verheldert de ontwikkeling en de beïnvloeding van je omgeving op jouw unieke ‘blauwdruk’.

In een KernTalentenanalyse gaat het om de constellatie van jouw persoonlijke 23 KernTalenten, elk apart gewogen, en hoe die alle 23 op elkaar inwerken en elkaar onderling beïnvloeden.

Met zijn 94 miljard mogelijke combinaties, is jouw KernTalentenconstellatie even uniek als je vingerafdruk.

Je belandt dus nooit in een ‘hokje’, waar 8% anderen van de bevolking ook in zit, zoals in de gebruikelijke persoonlijkheidsonderzoeken.

Jij bent jij, en niemand is zoals jij!

Geen twee analyses zijn ooit vergelijkbaar.

Jouw KernTalenten inzetten volgens hun relatieve sterktes
=> ‘the perfect match’

Enkele verschillen met bestaande methodes:

 • Objectief;  geen zelfbeoordeling => niet: ‘wat doe je graag?’ of ‘wat kan je goed?’, ‘hoe ben je?’
 • Lange tijdspanne van 8 jaar  => geen momentopname
 • Geen theoretisch model als basis construct => Ontdekt en gebaseerd op vele duizenden mensen
 • Ook latent aanwezig talent komt eruit => nog niet of beperkt ontwikkelde KernTalenten
 • Unieke combinatie => leemtes én waarderende benadering in één test
 • Nauwkeurige, complete foto => ieder zijn unieke constellatie
 • Leidt tot positieve, duurzaam passende besluiten => zelfleiderschap
 • Zicht op je je energiegevers én energievreters => professioneel grote meerwaarde
 • Geschikte opleidingen kiezen => op basis van je unieke constellatie.

Remember them?
They are still there inside you! Let’s go get them!

Je KernTalenten worden in kaart gebracht louter op basis van je kindertijd!

Als kind ben je je natuurlijke zelf en nog heel puur, je spelgedrag verraadt je diepste aard en potentieel en je ‘goesting”, je intrinsieke motivaties! De ‘aard en potentieel’ van het beestje verandert niet door de jaren. 

Het zijn ook die zaken die je nodig hebt in het volwassen leven om je studies tot een goed einde te brengen en/of om professioneel in je natuurlijke ‘flow’ te geraken, om je goed te voelen.

Herinner je je hoe je was als kind?

 • Als je ouders je Playmobil, Lego of een pop gaven, was dat geen garantie dat je ermee deed wat er van je verwacht werd.
 • Zelfs als je geen speelgoed had, ondernam je ongetwijfeld dingen met steentjes, stokken of zand.
 • Muziekschool of scouts was misschien een evidentie, maar hoe leuk of saai je dat vond, kan alleen jij nog navertellen.
 • Het gaat dus altijd om  jouw eigen ervaring en jouw voorkeuren en/of afkeer van bepaalde spelen of spelvormen.

Speelgoed en spelactiviteiten koppelen aan al dat volwassen potentieel, is echter niet zo simpel en logisch als het lijkt.

De analyse van het kinderspel is geen kinderspel!

Een KernTalentenanalyse kan en mag daarom ook enkel uitgevoerd worden door een

 • Erkend KernTalentenanalist, die na een
 • doorgedreven en intensieve opleiding,
 • gevolgd door theoretische en praktische proeven,
 • waarbij op elk onderdeel van het examen minstens 70% behaald dient te worden.

Als Erkend KernTalentenanalist, opgeleid door Danielle Krekels zelf en cum laude geslaagd in mijn examens,  starten we nu bij jou!

Hoe verloopt een KernTalentenanalyse?

Nadat je contact met me hebt genomen, starten we met een intakegesprek, waarbij  jij je vragen kan stellen en ik ook de behoefte en de vraag goed aftoets.

De analyse zelf start vervolgens met een link naar jouw persoonlijke online vragenlijst, thuis, die je speelgedrag in kaart brengt.

All it takes is faith and trust… and a little bit of pixie dust
–Peter Pan-

Als de vragenlijst afgerond is, gaan we samenzitten.
Dat kan bij mij op de praktijk in Brasschaat, Antwerpen, of ik verplaats me naar jou toe, afhankelijk van de gemaakte afspraak.
We overlopen samen verder die kindertijd zodat ik het correct kan kaderen en interpreteren. Het gaat immers niet louter om met poppen of met auto’s spelen, of om graag te ‘gamen’… het is genuanceerder dan dat!
Dit gedeelte van de analyse wordt door geanalyseerden ook altijd als heel leuk ervaren.

“Ik voel me bij het gedeelte rondom de kindertijd als mijn favoriete held, Peter Pan, die jou mee mag nemen op een vlucht naar Neverland.”
-Maureen McCord-

Zo kom ik na ons gesprek tot een heel accurate weging en analyse van elk van jouw 23 KernTalenten, en vooral ook hoe die zich ten opzichte van elkaar gedragen en wat dat voor jou persoonlijk inhoudt. Iedere analyse is uniek.

Kortom, louter op basis van die info uit jouw kindertijd, kan ik je een gedetailleerde blauwdruk geven van je volwassen zelf, waarin je niet enkel een spiegel wordt voorgehouden, maar waarna je vooral tegelijk te weten komt waar jij je energie uit haalt, wat bij jou energie vreet, en dit los van het feit of je iets goed “kan”!  Wat jouw sterktes in een team kunnen zijn, waar valkuilen liggen, en wat voor soorten leiderschap jij in je draagt.

Vervolgens neem ik een gestructureerd diepte-interview af.

We koppelen je ‘nature’ (KernTalenten=aangeboren) dus nu aan je ‘nurture’ (aangeleerd).

Daarbij vallen ook heel wat puzzelstukken op hun plek.

Welke KernTalenten sterk werden ontwikkeld tot echte competenties?  Waar ligt nog onaangeroerd potentieel?  Ook kan  blijken dat je vaardigheden hebt verworven van KernTalenten die niet sterk zijn in aanleg. Je komt dan tot inzicht dat deze bezigheden jou niet drijven en dat ze misschien zelfs  energie van je vergen. En je weet nu ook waarom dat zo is…

Kortom, we ontdekken wat de invloed is van je afgelegde traject op hoe je nu functioneert.

Al die extra zelfkennis en –inzichten, zorgen voor een veel zelfbewustere, gerichtere aanpak!

Je leert jezelf vanuit een ander perspectief kennen en dat geeft vrijwel onmiddellijk positieve power.

Het voelt als terechtkomen in een prettige stroomversnelling.

Je krijgt zin om in actie te schieten met je nieuwe ‘zelfleiderschap’.

Je analyse is pas echt klaar wanneer je je persoonlijk verslag toegestuurd krijgt. Dit is een heus naslagwerk over jezelf. Het laat je toe om, al je nieuwe zelfinzicht, voortaan af te toetsen aan allerlei keuzes in je huidige of toekomstige leven.  Het blijft ook levenslang geldig, want het gaat nog altijd om wie jij al sinds je kindertijd was.

Zit er in je gekozen pakket nog een anderhalf uur nazorg? Dan plannen we dat samen in.

Is dat niet zo, maar heb je na je analyse toch nog nood aan coaching?

Dan kan je overstappen naar het gedeelte Talentcoaching.  Hier volg ik je, met behulp van verschillende gevalideerde methodes en/of verschillende tools verder op, net zo kort of lang jij dit nodig acht.

De bedoeling van coaching is geen consulting, ik stuur jou niet, jij bent degene die tot inzichten komt en vliegt, ik blaas enkel extra wind onder je vleugels.

© 2hatch | Leopoldslei 209 | 2930 Brasschaat | Tel: +32(0)4 75 39 83 02 | E-mail: maureen@2hatch.be | Website by Procor | GDPR