Great things always begin from the inside.
-Jim Kwik-

Los van de KernTalentenanalyse, biedt ‘2hatch’ ook gerichte Talentcoaching aan.

Voor kinderen van 7-16 gebeurt dat via een leuke ‘groeimindset-training’. 

Talentcoaching

Wat is coaching?

Coaching 

 • is persoonlijke procesmatige begeleiding op basis van een
 • gelijkwaardige één-op-één-relatie, of groepscoaching.
 • De doelen worden vooraf bepaald
 • is een actiegericht proces
 • kan preventief psychische klachten (depressie, burn-of bore-out) aanpakken.

Het doel  is

 • vergroten van de persoonlijke effectiviteit
 • de coachee leert zélf, door inzichten, n.a.v. gerichte vragen of via aangeboden technieken,
 • de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces.
 • Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert
 • om te komen tot meer zelfleiderschap.

Een coach

 • is iemand die van een afstand en met minder belangen,
 • meedenkt met de cliënt,
 • speelt een belangrijke rol bij onzekerheidsreductie en wegnemen van faalangst.

Coaching is the universal language of change and learning.

Hoe effectief is coaching?

Uit grootschalig onderzoek naar de effecten van coaching  is gebleken dat coaching een positief effect heeft op:

 • prestaties en vaardigheden,
 • welzijn,
 • coping,
 • werkhouding en
 • zelfregulatie.

In de vijf RCT’s (klinische trials) die zijn uitgevoerd, zijn de volgende positieve effecten van coaching gevonden:

 • Een afname van psychische klachten, zoals burn-out en stress;
 • Een toename van positieve gevoelens zoals tevredenheid met het werk;
 • Verbetering in vaardigheden en effectiviteit van professionals (in opleiding),
  • zoals studie- en interviewvaardigheden,
  • het bereiken van doelen met betrekking tot effectief leidinggeven en
  • het maken van weloverwogen medische beslissingen.

Wat is talentcoaching?

Talentcoaching is een vorm van coaching, waarbij het uiteindelijke doel van de coachee in lijn ligt met een uitgevoerde KernTalentenanalyse.

Bij kinderen die te jong zijn voor een KernTalentenanalyse, gaan we leuk aan de slag met ‘Mindsetcoaching’.

Kinderen die te jong zijn voor een KernTalentenanalyse, krijgen een intake en o.b.v. daarvan kan er gewerkt worden aan het ontwikkelen van een groeimindset (Carol Dweck).

Vanaf 13-14 jaar tot …. jaar vormt de KernTalentenanalyse, met gestructureerd diepte-interview, echter de basis van de Talentcoaching.

Logisch, gezien we zo al een volledig overzicht hebben van wat de ‘‘will+ skill+drill” vandaag al is.

Op basis daarvan, kan samen, doelgericht gewerkt worden aan het vinden van het antwoord op de vraag van de coachee, of van het bedrijf.

Daartoe worden eventueel ook andere gewaardeerde en gevalideerde tools ingezet, waaronder

 • Kernkwadranten van Ofman,  en/of de
 • VK+ en P3 van Dr. Michael Portzky, de enige gevalideerde en genormeerde meetschalen in Nederlandse taal om veerkracht en stressmanagement te meten en daar ook mee aan de slag te gaan.
 • loopbaan- , of studiekeuzeoefeningen
 • ombuigen ‘vaste mindset’ naar ‘groeimindset’ door nieuwe inzichten en leuke oefeningen gebaseerd op revolutionaire methodes van Dweck!

2hatch biedt coaching aan particulieren aan in het kader van

 • faalangst, onzekerheid bij (hoog- of normaalbegaafde) kinderen/tieners van 7-16 jaar,
 • studiekeuzebegeleiding vanaf 14 tot 25 jaar,
 • via VDAB erkende loopbaanbegeleiding met loopbaancheques.
 • als verhelderend onderdeel bij multidisciplinaire aanpak van burn-out of bore-out.
 • algemeen, bij het maken van keuzes in het professioneel- of privéleven.

En aan bedrijven in het kader van

 • teamwork,
 • als onderdeel van een multidisciplinaire aanpak van burn-out
 • als gerichte burn-out en/of bore-out preventie.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

© 2hatch | Leopoldslei 209 | 2930 Brasschaat | Tel: +32(0)4 75 39 83 02 | E-mail: maureen@2hatch.be | Website by Procor | GDPR