Clients do not come first.
Employees come first.
If you take care of your employees, they will take care of the clients.
-Richard Branson-

Voor bedrijven:

Recruitment

If it doesn’t light you up,
you’re not the right person for the job.
-Danielle LaPorte-

Een aanwerving is een gigantische investering!

Daarom is het belangrijk om zo geïnformeerd mogelijk te beslissen.

Het moeilijkste in een selectieprocedure zit in de allerlaatste fase.

De knoop doorhakken in dit stadium gebeurt o.b.v. eerder beperkte informatie :

 • kennis kan iedereen verwerven,
 • competenties kan iedereen zich, mits oefening eigen maken.
 • een passend diploma is geen garantie dat de persoon de baan ‘in de vingers heeft’ (lees= ervoor in de wieg gelegd is).
 • 2 kandidaten kunnen zelfs nog evenwaardig lijken…

Zoals bij de ijsberg: het belangrijkste stuk zit nog verborgen onder de zeespiegel.

Een erkend persoonlijkheidsassessment via KernTalentenanalyse

 • is een gevalideerde, gewaardeerde tool
 • geeft aan wie “intrinsiek” het meest geschikt is voor de functie,
 • biedt meteen ook zicht op toekomstige doorgroeimogelijkheden van kandidaat.

We tonen het gedeelte van de ijsberg dat onder de zeespiegel zit,
via een fantastisch, sterk gewaardeerd én wetenschappelijk onderbouwd assessment.

Dit unieke assessment kan u in een oogopslag duidelijk maken, welke kandidaat voor die belangrijke functie de meest ‘perfecte match’ is.

U wil toch niet enkel de nodige kennis en competenties? Maar toch vooral de intrinsieke ‘dynamische drive’, ogen die gaan blinken ?

 • De ene kandidaat heeft misschien wel een kwalificatie meer, kan u goed overtuigen, of zichzelf goed verkopen. Hij heeft dan vooral de ‘Skill en Drill’.
 • De andere kandidaat kan misschien zich minder goed verkopen, maar een KernTalentenconstellatie om in deze functie zijn aangeboren passies, talenten en aard uit te leven en er energie uit te halen!  Deze laatste heeft dan alles, Skill en Drill maar vooral ook nog dat extraatje dat een enorm verschil kan maken : de onbewuste intrinsieke Will.

==> Met deze medewerker zal u het verst én het langst geraken waar u naartoe wil, en mogelijk zelfs nog verder dan dat.

Teamwork

Let’s root for each other and watch each other grow.

Hoe kan je je team zo succesvol mogelijk laten functioneren?

Uit onderstaand artikel (link) blijkt dat “Teamleren”, de sleutel is.

Teamleren : de sleutel voor effectief samenwerken”

De essentie is dat teams moeten ‘teamleren‘ en zelf hun succesformule moeten ontdekken. Voor leiders die dit teamleerproces willen begeleiden zijn ‘gedeelde visie’ en ‘systeemdenken’, de meest cruciale.”

Om een team te helpen succesvol te worden ,

moet men enerzijds weten waar men samen naartoe wil

en anderzijds zien hoe de verschillende bouwstenen

op een dynamische manier met elkaar verbonden zijn.

Hoe komen we tot die cruciale twee belangrijkste bouwstenen ‘gedeelde visie’ en ‘systeemdenken’ en hoe houden we die dynamisch actief?

Een KernTalentenanalyse voor een team, is de start van een echte dynamiserende groeispurt! Op zich kan dat al tellen als ‘gedeelde visie’ en ‘systeemcoaching’

Via een KernTalentenanalyse, eventueel aangevuld met een teamgerichte Kernkwadrantenoefening pakken we de volgende zaken aan op team- en tegelijk op individueel niveau:

 • Teamcoaching:
  •  is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om zo de groep  in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen. De coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Deze komen aan het licht door zowel de Kernkwaliteiten-oefening als de KernTalentenanalyse.
 • Systemic coaching:
  • gaat uit van de gedachte dat een lid van een groep door het herkennen en veranderen van de eigen (gedrags)patronen kan stimuleren dat anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het systeemdenken kijkt de coach naar de relatie tussen de leden van een groep. Belangrijke tool hier zijn de Kernkwadranten van Ofman
 • Competentieontwikkelingsgericht coachen:
  • handvaten om te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties . Om dit te bereiken, zien we het coachen als het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling. De KernTalentenanalyse biedt hier de perfecte basis toe.

A team is not a group of people who work together.
A team is a group of people who trust each other.
-Simon Sinek-

Burn-out preventie

Management is doing things right,
leadership is doing the right things.
-Peter Drucker-

Burn-out is een fysiologische aandoening

waarbij de patiënt emotioneel en fysiek uitgeput is

en weinig tot niets kan presteren.

Als bedrijf dient u

 • preventieve maatregelen te nemen om uw medewerkers te behoeden voor burn-out,
 • hen te ondersteunen wanneer ze aankloppen met de vraag hen iets te laten ondernemen om een ‘nakende’ burn-out te voorkomen.

Een KernTalentenanalyse  biedt hierin een win-win oplossing.

 • opportuniteit werknemer én voor bedrijf  :
 •  gevalideerde tool bij burn-out preventie
 • uw medewerker zal zich gesteund voelen,
 • positief bekrachtigd worden in zijn KernTalenten en -analyse,
 • onverwacht veel extra zelfinzicht en zelfbewustzijn ontwikkelen,
 • heel wat gerichter met zijn energie omgaan,
 • zich gewaardeerd voelen,
 • meer ‘in flow’ en zodoende beter gaan presteren.
 • duidelijk zicht op het Peter Principe-, burn-out,  of bore-out niveau

Naast de KernTalentenanalyse, kan ook de wetenschappelijk gevalideerde veerkracht en ‘coping’ test van Dr. Michael Portzky afgenomen worden.  Hiermee krijgen we een concreet zicht op de veerkracht, het stressniveau en het persoonlijk stressmanagement van de medewerker.

U hoeft natuurlijk niet te wachten tot uw medewerker, bij u of een vertrouwenspersoon bij HR, om ondersteuning komt vragen.

U kan zelf pro-actief écht aan preventie doen, door contact op te nemen, en uw medewerker(s), een stresstest en/of KernTalentenanalyse aan te bieden.  Zij zullen aangenaam verrast en achteraf zeker ook dankbaar zijn.

Ik maak u graag een offerte op maat op, via het contactformulier

Medewerkers een KernTalentenanalyse aanbieden in kader van ‘maatregelen ter preventie van burn-out’ is een absolute win-win!

Promoties – doorgroeimogelijkheden

Waarom een KernTalentenanalyse hier een win-win is?
=>  “WILL + SKILL + DRILL”

Waar kan uw beloftevolle medewerker met plezier en met minder moeite, meer resultaat behalen?

Welke andere mogelijke functies liggen in lijn met zijn KernTalenten?

Everybody is a genius
But if you judge a fish by its ability to climb a tree,
it will live its whole life believing
that it is stupid.
–Albert Einstein-

Meten is weten!

Het antwoord ligt in  een KernTalentenanalyse.  Want die meet  het geheel van  ‘Will + Skill + Drill” (motivatie + kennis/vaardigheden + ervaring/oefening).

Als één van die drie ontbreekt, loopt het vroeg of laat mis.

Alles begint en eindigt altijd bij de ‘will’ : de intrinsieke motivatie.

De intrinsieke ‘goesting’ om ergens mee aan de slag te gaan, of er keihard voor te blijven gaan!
Om ergens vaardig in te worden, moeten we kennis én handigheid (skill) verzamelen, en beter worden door voldoende oefening (drill).

Hoe groter de ‘will’, (zeker in combinatie met aard en potentieel= Kerntalent dus),  hoe makkelijker ‘skill’ en ‘drill’ eigen wordt gemaakt. En hoe meer plezier daarbij beleefd wordt.

M.a.w. : hoe sterker een bepaald KernTalent is dus, hoe makkelijker de bijhorende competenties verworven worden en  allesomvattende automatische ‘kwaliteiten’ worden.

Waarom wil iemand met de ene taak direct aan de slag,
en stelt hij een andere taak systematisch uit?
Terwijl hij beide wel even goed kan?

Of waarom is de ene aan het einde van de voormiddag al moe is of ervaart stress.
Terwijl die ander nog tot laat doorgaat, omdat die gewoon kickt op wat hij, -overigens uitmuntend-, doet…

Kennis kan iedereen wel verwerven.
Competenties kan iedereen zich eigen maken.
Maar als dat niet tegelijk van binnenuit gestuwd wordt, vraagt dat ontzettend veel energie, en zal die persoon nooit uitblinken in dat domein. Hij zal ondanks meer inzet, minder resultaat boeken.

Omgekeerd :  “the sky is NOT the limit”, als iemand vanuit zijn KernTalenten kan starten en zichzelf spelenderwijs en met grote motivatie verder kan ontwikkelen binnen zijn functie.

Met minder moeite, meer resultaat behalen dus.

Interesse voor een gewaardeerd medewerker die u (op termijn) graag binnen het bedrijf wil laten doorgroeien?

Gelieve dan alvast  vrijblijvend contact op te nemen.

© 2hatch | Leopoldslei 209 | 2930 Brasschaat | Tel: +32(0)4 75 39 83 02 | E-mail: maureen@2hatch.be | Website by Procor | GDPR