Onze zoon

Onze zoon

Dag Maureen,
Wij zijn bij u langs geraakt op aanraden van onze schoonzus omdat onze zoon na een eerste half jaar ICT compleet in de put zat door de examenuitslagen met Kerst. Na samenspraak met de universiteit en een switch naar economische wetenschappen die ook volledig tegen viel, keerde hij steeds meer in zich zelf, zat meer en meer achter zijn computer, wou niet meer met ons praten, ging naar zijn examens zonder te studeren en ik zag hoe hij verder en verder in een depressie zonk. Toen we, ten einde raad, bij u kwamen en hij na een zeer lang gesprek met u iets opgeluchter thuis kwam, kregen wij een beetje hoop. Na het tweede gesprek en een bijna 50 bladzijden rapport, kwam er echter nog niets uit de bus waar hij goed in zou kunnen zijn. Wij zonken met zijn drieën weer dieper weg. Maar u gaf niet op, drong aan op nog een gesprek en na 2 dagen kwam er een mail : puzzelstuk. Na nog een lang telefonisch gesprek met onze zoon kwam het vermoedelijke besluit : hoogbegaafdheid. Met een doorverwijzing en verdere testen. Opeens klopte het hele plaatje en viel alles op zijn plaats. Mijn lethargische zoon herleefde en heeft zelf een afspraak gemaakt. Heeft nu een vakantiejob en kan weer lachen en wij, wij herademen. We weten nog niet wat er gaat gebeuren maar we hebben weer hoop en moed en dat heeft u ons gegeven! Dus daarom dank u, uit het diepste van mijn hart. Voor uw volharding, het feit dat u hem serieus bleef nemen en niet opgaf te zoeken naar een oplossing voor zijn probleem waar wij niet konden helpen. Dank u voor uw professionele aanpak, uw expertise, uw inlevingsvermogen en het respecteren van ieders gevoelens.
Met vriendelijke groeten. Chris